З гордістю відзначаємо, що Хмельницький університет управління та права став учасником проекту «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини» (№ 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «TRADIR») у межах програми TEMPUS. 

Мета проекту – розробка практично орієнтованого навчального плану та відповідного наукового, навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів за спеціалізацією з економічного права і альтернативного вирішення спорів.

Головним координатором проекту є Університет Потсдаму (Німеччина), найбільший університет землі Бранденбург. 

Партнерами проекту також є Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (координатор по Україні), Львівський національний університет ім. І.Я.Франко, Білоруський державний університет (регіональний координатор проекту), Білоруський республіканський союз юристів, Гродненський державний університет ім. Я. Купали (м. Гродно, Білорусія), Університет Лінк Кампус (м. Рим, Італія), Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва), Вища шкода ім. Б. Марковського (м. Кельце, Польща).

В межах проекту заплановано низку заходів, спрямованих на розробку нових та вдосконалення існуючих програм з підготовки юристів, шляхом впровадження модуля з альтернативного вирішення спорів у ході підготовки магістрів, а також розробку і написання навчальних посібників для забезпечення навчального процесу за відповідною спеціалізацією.

Джерело: Сайт Хмельницького університету управління та права